Tu podaj tekst alternatywny
Informacje, Wiadomości | PGM Polkowice

Informacje, Wiadomości

26-01-2017 Informacja OZE – 2016

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 116. pkt 13. ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 nr 0. Poz.478) Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowiach, jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2016 wyniósł 0%.
W szczególności procentowy udział w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci PGM Sp. z o.o. w 2016 r. wyniósł:
a) dla ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii: 0%
b) dla ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów: 0%
c) dla ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych: 0%.

25-01-2016 Informacja OZE – 2015

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 116. pkt 13. ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 nr 0. Poz.478) Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowiach, jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2015 wyniósł 0%.
W szczególności procentowy udział w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci PGM Sp. z o.o. w 2015 r. wyniósł:
a) dla ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii: 0%
b) dla ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów: 0%
c) dla ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych: 0%.