Oferta

Oferta dla firm w zakresie:

 1. Odbioru odpadów.
  – niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
  – segregowanych odpadów ( plastik, metal, papier, szkło ).
  – podstawienie kontenerów o pojemności 8m³ na: gruz, zmieszane odpady budowlane,
  odpady wielkogabarytowe,  itp.
  tel. do kontaktu 76 / 846 29 44 , 76 / 846 29 12  w godz. od 7.00 do 15.00.
 2. Mechanicznego  zamiatania dróg i placów:
  – wynajem sprzętu specjalistycznego typu zamiatarka.
  tel. do kontaktu 76 / 846 29 49 , 76 / 846 29 05 w godz. od 7.00 do 15.00.
 3. Zimowego  utrzymania dróg i placów:
  -wynajem sprzętu ciężarowego typu pługo-piaskarka,
  – wynajem sprzętu do 3,5 t
  tel. do kontaktu 76 / 846 29 05 , 76 / 846 29 49 w godz. od 7.00 do 15.00.