Oferta

Oferta dla firm w zakresie:

 1. Odbioru odpadów.
  – niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
  – segregowanych odpadów ( plastik, metal, papier, szkło ).
  – podstawienie kontenerów o pojemności 8m³ na: gruz, zmieszane odpady budowlane,
  odpady wielkogabarytowe,  itp.
  tel. do kontaktu 76 / 846 29 44 , 76 / 846 29 12  w godz. od 7.00 do 15.00.
 2. Mechanicznego  zamiatania dróg i placów:
  – wynajem sprzętu specjalistycznego typu zamiatarka.
  tel. do kontaktu 76 / 846 29 49 , 76 / 846 29 05 w godz. od 7.00 do 15.00.
 3. Zimowego  utrzymania dróg i placów:
  -wynajem sprzętu ciężarowego typu pługo-piaskarka,
  – wynajem sprzętu do 3,5 t
  tel. do kontaktu 76 / 846 29 05 , 76 / 846 29 49 w godz. od 7.00 do 15.00.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup