CPSZOK

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (CPSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mogą przywieźć i bezpłatnie oddać selektywnie zbierane odpady:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzęt AGD,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone.

Centralny PSZOK mieści się przy ulicy Działkowej 18 w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Odpadami przy drodze do Tarnówka.
Odpady przyjmowane są w od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 19:00, sobota od 10:00 do 15:00 z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.

Kontakt:
Biuro Obsługi Klienta: tel. 76/ 846 29 44 od poniedziałku do piątku od 12:00 do 19:00Powered by WordPress Popup