CPSZOK

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (CPSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mogą przywieźć i bezpłatnie oddać selektywnie zbierane odpady:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzęt AGD,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone.

Centralny PSZOK mieści się przy ulicy Działkowej 18 w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Odpadami przy drodze do Tarnówka.
Odpady przyjmowane są w od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 19:00, sobota od 10:00 do 15:00 z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.

Kontakt:
Biuro Obsługi Klienta: tel. 76/ 846 29 44 od poniedziałku do piątku od 12:00 do 19:00Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup