Tu podaj tekst alternatywny
Kontakt | PGM Polkowice

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

PGM Sp. z o. o. w Polkowicach
ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice
tel. +48 76 846 29  11
fax. +48 76 846 29 60
e-mail:
pgm@pgm-polkowice.com.pl

Numer alarmowy 994

 


DZIAŁ OBSŁUGI  KLIENTA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00 wtorek w godz. 7.00 – 16.00

DZIAŁ  LABORATORIUM

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 14.30

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

całodobowo pod numerem telefonu 994

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ TECHNICZNY I  USŁUG KOMUNALNYCH

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ ENERGETYKI I POMIARÓW

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ FINANSOWO – EKONOMICZNY

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ PERSONALNY I ORGANIZACYJNY

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ SPRZEDAŻY I ZAOPATRZENIA

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

KASA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 14.50 (przerwa 10.00 – 11.00)

wtorek 8.00 – 16.00 (przerwa 10.00 – 11.00)

 

Sprawy  związane z umowami i promocją firmy są realizowane przez Dział Obsługi Klienta

Izabela Szorc – Kierownik DOK

tel. 76 846 29 22 e-mail: i.szorc@pgm-polkowice.com.pl

Katarzyna Szczerbanowicz – Sam. referent ds. promocji, p.o. kierownika DOK

tel. 76 846 29 22 e-mail: k.szczerbanowicz@pgm-polkowice.com.pl

Jolanta Witkowska –  pomoc biurowa

tel. 76 846 29 19 e-mail: j.witkowska@pgm-polkowice.com.pl

Barbara Marzec – Mł. referent ds. obsługi kancelaryjnej

tel. 76 846 29 25 e-mail: b.marzec@pgm-polkowice.com.pl

Agnieszka Prokopiuk – Mł. referent

tel. 76 846 29 24 e-mail: a.prokopiuk@pgm-polkowice.com.pl

 

Sprawy  wodno-kanalizacyjne są realizowane przez  Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tomasz Duda – Kierownik ZWiK

tel. 76 846 29 21 e-mail: t.duda@pgm-polkowice.com.pl

Franciszek Czarny – Z-ca Kierownika

tel. 76 846 29 46 e-mail: f.czarny@pgm-polkowice.com.pl

Paweł Jankiewicz–  Sam. referent ds. technicznych

tel. 76 846 29 46 e-mail: p.jankiewicz@pgm-polkowice.com.pl

Barbara Dąbrowska  – Referent ds.  rozliczeń

tel. 76 846 29 20 e-mail: b.dabrowska@pgm-polkowice.com.pl

Martyna Górska – Mł. referent ds. rozliczeń

tel. 76 846 29 20 e-mail: m.gorska@pgm-polkowice.com.pl

 

Sprawy związane z ciepłem i pomiarami są realizowane przez Dział Energetyki i Pomiarów

Jerzy Pólkowski -Kierownik DEP

tel. 76 846 29 65 e-mail: j.polkowski@pgm-polkowice.com.pl

Marek Gawryliszyn – Specjalista ds. informatycznych.

tel. 76 846 29 33 e-mail: m.gawryliszyn@pgm-polkowice.com.pl

Robert Kwapis – Referent ds. infrastruktury sieciowej.

tel. 76 846 29 38 e- mail r.kwapis@pgm-polkowice.com.pl

Joanna Wilczyńska – Referent ds. Energetyki Cieplnej

tel. 76 846 29 67 e-mail: j.wilczynska@pgm-polkowice.com.pl

 

Sprawy związane z finansami są realizowane przez Dział Finansowo-Ekonomiczny

Dorota Bunkiewicz – Kierownik DFE

tel. 76 846 29 17 e-mail: d.bunkiewicz@pgm-polkowice.com.pl

Beata Stolarska – Specjalista ds. rachuby, płac i ubezpieczeń społecznych

tel. 76 846 29 04 e-mail: b.stolarska@pgm-polkowice.com.pl

Marta Stępień – Sam. księgowy

tel. 76 846 29 03 e-mail: m.stepien@pgm-polkowice.com.pl

Lucyna Tłuszcz – Sam. księgowy ds. majątkowych

tel. 76 846 29 55 e-mail: l.tluszcz@pgm-polkowice.com.pl

Magdalena Brzezińska – Specjalista ds. Controlingu

tel. 76 846 29 56 m.brzezinska@pgm-polkowice.com.pl

Barbara Bartosz –  Sam. referent ds. księgowości

tel. 76 846 29 62  b.bartosz@pgm-polkowice.com.pl

 

Sprawy  personalne są realizowane przez Dział Personalny i Organizacyjny

Elżbieta Szmigielska  Wabik – Dyrektor DPiO

tel. 76 846 29 14 e-mail: elawabik@pgm-polkowice.com.pl  

Agnieszka Grajek – Gł. Specjalista ds. personalnych

tel. 76 846 29 00 e-mail: a.grajek@pgm-polkowice.com.pl

Ewa Portianko – Sam. referent ds. administracyjno-socjalnych i o.c.

tel. 76 846 29 28 e-mail: e.portianko@pgm-polkowice.com.pl

 

Laboratorium

Justyna Dziedzic-Mazur – Kierownik DL

tel. 76 845 17 13 wew. 2 e-mail: j.dziedzic@pgm-polkowice.com.pl

Violetta Dec-Gałuszka – Samodzielny laborant

tel.76 845 17 13 wew. 2 e-mail: v.dec@pgm-polkowice.com.pl

Julitta Śnieżko – Samodzielny laborant
tel.76 845 17 13 wew. 2 e-mail: j.sniezko@pgm-polkowice.com.pl

 

Sprawy związane z inwestycjami, remontami, dostawami i usługami są realizowane przez Dział Techniczny i Usług Komunalnych

Wioletta Czekajło – Kierownik DTiUK

tel. 76 846 29 48 e-mail: w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl

Anna Rogacka  –  Mł. Referent ds. zamówień publicznych
tel. 76 846 29 29 e-mail: a.rogacka@pgm-polkowice.com.pl

Marek Kowalczyk – Inspektor nadzoru

tel. 76 846 29 69 e-mail: m.kowalczyk@pgm-polkowice.com.pl

Katarzyna Horbas  – Gł. Specjalista ds. usług komunalnych

tel. 76 846 29 87 e-mail: k.horbas@pgm-polkowice.com.pl

 

Sprawy związane z rozliczeniem wody, ścieków  i ciepła realizowane są przez  Dział Sprzedaży i Zaopatrzenia  

Maciej Przegaliński – Kierownik DSZ

tel. 76 846 29 34 e-mail: m.przegalinski@pgm-polkowice.com.pl

Małgorzata Drzyzga – Sam. referent ds. rozliczeń

tel. 76 846 29 58 e-mail: m.drzyzga@pgm-polkowice.com.pl

Ilona Sienkiewicz – Inkasent

tel. 76 846 29 09

Anna Sroka – Mł. Inkasent

tel. 76 846 29 32

Barbara Tarnawska – Sam. referent ds. windykacji / kasjer

tel. 76 846 29 30 e-mail: b.tarnawska@pgm-polkowice.com.pl

Paweł Łechtański – Referent ds. zaopatrzenia i magazynu

tel. 76 846 29 51 e-mail: p.lechtanski@pgm-polkowice.com.pl

 

Irena Bielik – Rewident zakładowy

tel. 76 846 29 10 e-mail: i.bielik@pgm-polkowice.com.pl