Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

PGM Sp. z o. o. w Polkowicach
ul. Dąbrowskiego 2
59-100 Polkowice
tel. +48 76 846 29  11
fax. +48 76 846 29 60
e-mail:
pgm@pgm-polkowice.com.pl

Numer alarmowy 994

 


 

DZIAŁ  OBSŁUGI  KLIENTA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00 wtorek w godz. 7.00 – 16.00

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ  LABORATORIUM

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 14.30

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

całodobowo pod numerem telefonu 994

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ ENERGETYKI I POMIARÓW

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ FINANSOWO – EKONOMICZNY

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

KASA

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 14.50 (przerwa 10.00 – 11.00)

wtorek 8.00 – 16.00 (przerwa 10.00 – 11.00)

DZIAŁ PERSONALNY I ORGANIZACYJNY

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00

DZIAŁ SPRZEDAŻY 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.00 – 15.00


 

Sprawy  związane z umowami i promocją firmy są realizowane przez Dział Obsługi Klienta

Izabela Szorc – Kierownik DOK

tel. 76 846 29 22 e-mail: i.szorc@pgm-polkowice.com.pl

Aleksandra Puch –  Sam. referent ds. umów

tel. 76 846 29 19 e-mail: a.puch@pgm-polkowice.com.pl

Katarzyna Szczerbanowicz – Sam. referent ds. promocji

tel. 76 846 29 24 e-mail: k.szczerbanowicz@pgm-polkowice.com.pl

 


 

Sprawy  wodno-kanalizacyjne są realizowane przez  Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Tomasz Duda – Kierownik ZWiK

tel. 76 846 29 21 e-mail: t.duda@pgm-polkowice.com.pl

Franciszek Czarny – Z-ca Kierownika

tel. 76 846 29 46 e-mail: f.czarny@pgm-polkowice.com.pl

Paweł Jankiewicz–  Sam. referent ds. technicznych

tel. 76 846 29 46 e-mail: p.jankiewicz@pgm-polkowice.com.pl

Katarzyna Praska – Referent ds.  rozliczeń

tel. 76 846 29 20 e-mail: k.praska@pgm-polkowice.com.pl

Martyna Górska – Mł. referent ds.  rozliczeń

tel. 76 846 29 20 e-mail: m.gorska@pgm-polkowice.com.pl

Dominika Krawiec – Mł. referent ds.  rozliczeń

tel. 76 846 29 20 e-mail: d.krawiec@pgm-polkowice.com.pl


 

Sprawy związane z odpadami i oczyszczaniem miasta są realizowane przez Zakład Oczyszczania Miasta  

Katarzyna Horbas – Kierownik ZOM

tel. 76 846 29 05 e-mail: k.horbas@pgm-polkowice.com.pl

Andrzej Szyszka – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami

e-mail: a.szyszka@pgm-polkowice.com.pl

Maria Dydak – Sam. referent ds. Biura Obsługi Klienta

tel. 76 846 29 44 e-mail: m.dydak@pgm-polkowice.com.pl

Elżbieta Żbikowska – Sam. referent ds. odpadów

e-mail: e.zbikowska@pgm-polkowice.com.pl

Jan Juchniewicz – Mistrz

tel. 76 846 29 49 e-mail: j.juchniewicz@pgm-polkowice.com.pl

Edyta Knap – Referent ds. rozliczeń

tel. 76 846 29 12 e-mail: e.knap@pgm-polkowice.com.pl

Marek Czarny  – Referent ds. transportu

tel. 76 846 29 26 e-mail: m.czarny@pgm-polkowice.com.pl

Beata Białocka – Referent ds. rozliczeń

tel. 76 846 29 27 e-mail: b.bialocka@pgm-polkowice.com.pl

Katarzyna Pawłowska – Referent ds. odpadów

e-mail: k.pawlowska@pgm-polkowice.com.pl

Monika Rybikowska – Referent ds. odpadów /ds. obsługi klienta

e-mail: m.rybikowska@pgm-polkowice.com.pl


 

Sprawy związane z ciepłem  i pomiarami są realizowane przez Dział Energetyki i Pomiarów

Jerzy Pólkowski -Kierownik DEP

tel. 76 846 29 65 e-mail: j.polkowski@pgm-polkowice.com.pl

Marek Gawryliszyn – Specjalista ds. informatycznych.

tel. 76 846 29 33 e-mail: m.gawryliszyn@pgm-polkowice.com.pl

Joanna Wilczyńska – Referent ds. Energetyki Cieplnej

tel. 76 846 29 67 e-mail: j.wilczynska@pgm-polkowice.com.pl


 

Sprawy związane z finansami są realizowane przez Dział Finansowo-Ekonomiczny

Dorota Bunkiewicz – Kierownik DFE

tel. 76 846 29 17 e-mail: d.bunkiewicz@pgm-polkowice.com.pl

Beata Stolarska – Specjalista ds. rachuby, płac i ubezpieczeń społecznych

tel. 76 846 29 04 e-mail: b.stolarska@pgm-polkowice.com.pl

Marta Stępień – Sam. księgowy

tel. 76 846 29 03 e-mail: m.stepien@pgm-polkowice.com.pl

Lucyna Tłuszcz – Sam. księgowy ds. majątkowych

tel. 76 846 29 55 e-mail: l.tluszcz@pgm-polkowice.com.pl

Magdalena Brzezińska – Sam. referent ds. ekonomiczno- podatkowych

tel. 76 846 29 56 m.brzezinska@pgm-polkowice.com.pl

Barbara Bartosz –  Sam. referent ds. księgowości

tel. 76 846 29 62  b.bartosz@pgm-polkowice.com.pl


 

Sprawy  personalne są realizowane przez Dział Personalny i Organizacyjny

 

Elżbieta Szmigielska  Wabik – Dyrektor DPiO

tel. 76 846 29 14 e-mail: elawabik@pgm-polkowice.com.pl  

Agnieszka Grajek – Gł. Specjalista ds. personalnych

tel. 76 846 29 00 e-mail: a.grajek@pgm-polkowice.com.pl

Ewa Portianko – Sam. referent ds. administracyjno-socjalnych i o.c.

tel. 76 846 29 28 e-mail: e.portianko@pgm-polkowice.com.pl

 


 

Laboratorium

Justyna Dziedzic-Mazur – Kierownik DL

tel. 76 845 17 13 wew. 2 e-mail: j.dziedzic@pgm-polkowice.com.pl

Violetta Dec-Gałuszka – Samodzielny laborant

tel.76 845 17 13 wew. 2 e-mail: v.dec@pgm-polkowice.com.pl

Bożena Pajdosz – Laborant

tel.76 845 17 13 wew. 2 e-mail: b.pajdosz@pgm-polkowice.com.pl

 

 


 

 

Sprawy związane z inwestycjami są realizowane przez Dział Inwestycji i Remontów

Wioletta Czekajło – Kierownik DIR

tel. 76 846 29 48 e-mail: w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl

Paweł Łechtański – Referent ds. zaopatrzenia i magazynu

tel. 76 846 29 51 e-mail: p.lechtanski@pgm-polkowice.com.pl

Julitta Śnieżko –  Referent ds. zamówień publicznych
tel. 76 846 29 29 e-mail: j.sniezko@pgm-polkowice.com.pl

Bolesław Koszewar – Inspektor nadzoru

tel. 76 846 29 50 e-mail: b.koszewar@pgm-polkowice.com.pl

Marek Kowalczyk – Inspektor nadzoru

tel. 76 846 29 69 e-mail:


 

Sprawy związane z rozliczeniem wody, ścieków, odpadów  i ciepła realizowane są przez  Dział Sprzedaży 

Maciej Przegaliński – Kierownik DS

tel. 76 846 29 18 e-mail: m.przegalinski@pgm-polkowice.com.pl

Małgorzata Drzyzga – Sam. referent ds. rozliczeń

tel. 76 846 29 58 e-mail: m.drzyzga@pgm-polkowice.com.pl

Ilona Sienkiewicz – Inkasent

tel. 76 846 29 09

Barbara Dąbrowska – Inkasent

tel. 76 846 29 58

Bożena Syposz – Sam. referent ds. rozliczeń c.o.

tel. 76 846 29 32 e-mail: b.syposz@pgm-polkowice.com.pl

Barbara Tarnawska – Referent ds. windykacji / kasjer

tel. 76 846 29 30 e-mail: b.tarnawska@pgm-polkowice.com.pl


 

Sprawy związane z Controllingiem

Monika Dąbrowska – Gł. Specjalista ds. controllingu

tel. 76 846 29 06 e-mail: m.dabrowska@pgm-polkowice.com.pl


 

Irena Bielik – Rewident zakładowy

tel. 76 846 29 10 e-mail: i.bielik@pgm-polkowice.com.pl

 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup