Tu podaj tekst alternatywny
Ankieta | PGM Polkowice

Ankieta

Ankieta PGM

Woda jest dostarczana w sposób ciągły i pod odpowiednim ciśnieniem?

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Usunięcie awarii sieci wodociągowej/kanalizacyjnej odbywa się szybko i sprawnie?

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Wnioski o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków oraz wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej są czytelne i proste do wypełnienia?

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Odczyty wskazań wodomierzy dokonywane są w dogodnych dla Pani/Pana godzinach?

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Pewność i niezawodność dostaw ciepła z sieci ciepłowniczej jest zadowalająca?

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Zasady właściwego selekcjonowania odpadów w miejscu Pani/Pana zamieszkania są odpowiednie i zrozumiałe?

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych jest czytelny i zrozumiały?

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Biuro Obsługi Klienta udziela kompetentnych informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami, tj. usługach dodatkowych, harmonogramie wywozu?

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Strona internetowa PGM Sp. z o.o. jest dobrym i potrzebnym źródłem informacji o świadczonych usługach oraz wprowadzanych zmianach?

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Prosimy o dokonanie oceny w skali od 5 (ocena najwyższa) do 1 (ocena najniższa) i umieszczenie znaku X w odpowiednim wierszu

Szybkość reakcji na potrzeby klienta

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Umiejętność doradzenia klientowi i zaangażowanie w rozwiązanie jego problemu

Akceptacja

Loading ... Loading ...

Kulturę osobistą i życzliwość pracowników obsługujących klienta

Akceptacja

Loading ... Loading ...