Tu podaj tekst alternatywny
Informacja | PGM Polkowice

Informacja

WAGA 🗣🚗🚧🚌👨‍🔧 🛠
WAŻNA informacja dla mieszkańców Polkowic
19 sierpnia rozpocznie się pilny remont na odcinku drogi ulicy Ogrodowej obok starostwa Będą utrudnienia w ruchu.
Powodem jest konieczny remont znajdującej się pod drogą sieci kanalizacji sanitarnej. Jej stan jest tak fatalny, że grozi to zapadnięciem jezdni
Przedstawiamy poglądową animację organizacji ruchu …

UWAGA 🗣🚗🚧🚌👨‍🔧 🛠
WAŻNA informacja dla mieszkańców Polkowic
19 sierpnia rozpocznie się pilny remont na odcinku drogi ulicy Ogrodowej obok starostwa Będą utrudnienia w ruchu.
Powodem jest konieczny remont znajdującej się pod drogą sieci kanalizacji sanitarnej. Jej stan jest tak fatalny, że grozi to zapadnięciem jezdni

Przebudowa napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 400 , DN 500 w zakresie wymiany izolacji na segmentową izolację poliuretanową w Polkowicach” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach osi priorytetowej I zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.”