Informacja

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej informuje, że rozpoczyna się realizacja kompleksowej wymiany wodomierzy głównych w związku
z koniecznością ich ponownej legalizacji.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Czynności związane z wymianą wodomierzy głównych,  realizowane będą przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRO_BUD Bogusław Gromkiewicz ul. Hubala 2A/9 59-101 Polkowice
NIP. 692-140-71-65.

Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy głównych,  sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela  lub użytkownika oraz  instalatora, dokonującego wymiany.

Zespoły dokonujące wymiany, będą pracowały od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

W przypadku niedokonania wymiany w poniższym terminie, proszę
o kontakt telefoniczny z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRO_BUD Bogusław Gromkiewicz, od poniedziałku do  piątku
w godz. 9:00 do 14:00. Na nr tel.: 697611857,  w celu ustalenia terminu wymiany wodomierza głównego.