Tu podaj tekst alternatywny
Informacja | PGM Polkowice

Informacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej w Polkowicach  💙 🌳 💦
✅ Spółka jest właścicielem sieci wodociągowych,
✅ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
✅ systemów cieplnych w Gminie Polkowice.

 

NIE ZAJMUJE SIĘ W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ODBIERANIEM ORAZ GOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH  ❗ 🗣 ❗

 

Przypominamy  ❗

 

♻ Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zajmuje się organizacją systemu gospodarki odpadami. Dominująca działalność Związku to odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi  ⤵
📧 📲  https://zgzm.pl

 

♻ Polkowicka Dolina Recyklingu administruje Centralnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Działkowej 18  ⤵
📧 📲  http://pdr-eko.pl