Tu podaj tekst alternatywny
Praca | PGM Polkowice

Praca

Technolog ds. uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe inżynieria środowiska
 • praca wymagająca minimum 3 letniego  stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B

Umiejętności/cechy:

 • Organizowanie pracy własnej, analizowanie, praca zespołowa, organizowanie, koordynowanie, obsługa komputera w zakresie pakietu Office (w szczególności biegła obsługa programu Excel), obsługa urządzeń biurowych;
 • komunikatywność, rzetelność, systematyczność, odpowiedzialność

Mile widziane:

 • znajomość przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa Wodnego, Prawa budowlanego i przepisów ochrony środowiska
 • wykształcenie kierunkowe  z zakresu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Opis stanowiska:

 • prowadzenie spraw związanych z działalnością oczyszczalni ścieków PGM Sp. z o.o.

(m. in. prowadzenie ewidencji osadów i odpadów, prowadzenie rejestru ścieków dowiezionych i sporządzanie sprawozdań do gmin)

 • prowadzenie spraw związanych ze Stacją Uzdatniania Wody PGM Sp. z o.o. (m.in. ustalanie harmonogramów poboru prób, analiza jakości wody)
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. sporządzenie sprawozdań)
 • prowadzenie spraw związanych z opłatami środowiskowymi

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat
 • pracę w zespole z dużym doświadczeniem umożliwiającym ustawiczny rozwój
 • pracę w stabilnej firmie posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku oraz miłą atmosferę w pracy

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 • Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 26.08.2019r. do godz.15.00    w siedzibie Spółki ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
 • Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul .Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
 • Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:
 • Dokumenty do aplikacji na stanowisko Technolog ds.uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
 • Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.