Tu podaj tekst alternatywny
Praca | PGM Polkowice

Praca

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

Zatrudni na stanowisko :

Zastępca Kierownika ds. obiektów zewnętrznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe inżynieria środowiska
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 • doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • uprawnienia elektryczne do 1kv z zakresu dozoru i eksploatacji – Grupa 1,
 • uprawnienia energetyczne z zakresu dozoru i eksploatacji – Grupa 2,
 • znajomość przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi. Prawa Wodnego. Prawa budowlanego i przepisów ochrony środowiska.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 • Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 31.01.2020r. do godz.15.00 w siedzibie Spółki ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
 • Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul .Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
 • Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:
 • Dokumenty do aplikacji na stanowisko Z-ca Kierownika ds., obiektów zewnętrznych
 • Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.