Oczyszczalnie ścieków

Obsługujemy i eksploatujemy pięć oczyszczalni ścieków:

 1. Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach.
  Zbudowana w 1964 roku, gruntowna modernizacja i przebudowa nastąpiła w 2003 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 7200 m3/dobę. Obsługuje obszar miasta Polkowic, miejscowości: Jędrzychów, Sobin, Biedrzychowa oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 2. Oczyszczalnia ścieków w Suchej Górnej.
  Zbudowana w 1996 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 170,7 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Sucha Górna.
 3. Oczyszczalnia ścieków w Pieszkowicach.
  Zbudowana w 2001 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 9 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Pieszkowice.
 4. Oczyszczalnia ścieków w Moskorzynie.
  Zbudowana w 1995 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 47,6 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Moskorzyn.
 5. Oczyszczalnia ścieków w Komornikach.
  Zbudowana w 1996 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 272,7 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Komorniki, Żuków, Trzebcz, Tarnówek oraz Dąbrowa.

Osiągamy, znacznie poniżej normy, parametry jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków, nałożonych na nasze Przedsiębiorstwo przez pozwolenia wodno-prawne wydane na podstawie obowiązujących przepisów. Uzyskane wyniki są możliwe dzięki modernizacjom, zastosowaniu nowoczesnych technologii i urządzeń na obiektach oczyszczalni ścieków.Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup