Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji utrzymuje w sprawności technicznej ponad 130 km sieci wodociągowej, 160 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz ponad 50 km sieci kanalizacyjnej deszczowej na terenie miasta i gminy Polkowice. Przedsiębiorstwo realizując plany inwestycyjne, stosuje nowoczesne materiały i urządzenia, które wpływają na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Długie lata doświadczeń w eksploatacji sieci i obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych na tak wielkim obszarze pozwalają nam na podjęcie członkostwa w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Nasze doświadczenia opierają się nie tylko na własnej pracy, ale również na współpracy z liderami krajowymi i światowymi w dziedzinie wodociągów i kanalizacji.Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl

Powered by WordPress Popup