Tu podaj tekst alternatywny

Ankieta

Ankieta PGM

[poll id=”3″]

[poll id=”4″]

[poll id=”5″]

[poll id=”6″]

[poll id=”7″]

[poll id=”8″]

[poll id=”9″]

[poll id=”10″]

[poll id=”11″]

Prosimy o dokonanie oceny w skali od 5 (ocena najwyższa) do 1 (ocena najniższa) i umieszczenie znaku X w odpowiednim wierszu

[poll id=”12″]

[poll id=”13″]

[poll id=”14″]