Tu podaj tekst alternatywny

Awarie i remonty

18.09.2017 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach informuje, że w dniu 24 września w godzinach od 6.30 do 15.30 nastąpi przerwa w dostawie ciepła. Przerwa spowodowana jest koniecznością wymiany głównej armatury odcinającej w Wydziale EC-2- Polkowice przez producenta ciepła Energetykę Sp. z o.o. w Lubinie.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

11.09.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z.o.o informuję, że w dniu 16 września 2017 r. o godzinie 18:00  zostanie wstrzymana dostawa ciepła. Przerwa spowodowana jest awarią wewnętrznej  sieci ciepłowniczej u producenta ciepła – Energetyki Sp.z.o.o w Lubinie i koniecznością wykonania prac naprawczych. Przewidywany czas usunięcia awarii to około 10 godzin

31.08.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że o godz. 16.00 dnia 31.08.2017 r. zakończono uruchomienie systemu ciepłowniczego dla miasta Polkowice.

30.08.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że o godz. 7.00 dnia 30.08.2017 r. zakończone zostały prace przy usuwaniu awarii i remoncie magistrali ciepłowniczej. W chwili obecnej trwa przygotowanie do uruchomienia systemu ciepłowniczego dla miasta Polkowice.

03.08.2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach informuje, że w terminie od 27.08.2017r. godz. 2200 do 31.08.2017r. godz. 2200, planowane jest wstrzymanie dostaw ciepłej wody. Przyczyną wstrzymania dostawy ciepła jest konieczność usunięcia awarii na magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Polkowice oraz przygotowanie jej do sezonu grzewczego 2017/2018. Wstrzymanie dotyczy wszystkich mieszkańców na terenie miasta Polkowice, przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGM Sp. z.o.o. O wszelkich zmianach terminu wstrzymania dostaw ciepłej wody, będziemy informować na naszej stronie internetowej
www.pgm-polkowice.com.pl