Tu podaj tekst alternatywny

Praca

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ OGŁASZA

NABÓR NA  STANOWISKO  DYREKTORA DS. INWESTYCJI i USŁUG

Zakres wykonywanych zadań:

1.Dyrektor ds. Inwestycji i Usług organizuje, nadzoruje oraz odpowiada za działalność podległych mu komórek organizacyjnych, które realizują zadania związane z planowaniem, przygotowaniem, realizacją  i rozliczaniem zadań inwestycyjnych oraz z uzgodnieniami technicznymi dokonanymi przez Spółkę.

2.Koordynowanie i kontrolowanie sprawnego i terminowego wykonywania zadań przez podległe komórki organizacyjne.

3.Ustalanie podstawowych wskaźników technicznych do planów operacyjnych.

3.Nadzorowanie osiągania optymalnych wyników ekonomicznych.

4.Realizacja zaopatrzenia inwestycyjnego zgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym Spółki.

5.Współpraca z instytucjami branżowo zrzeszającymi spółki o profilu zgodnym z zakresem działalności.

6.Kierowanie i nadzorowanie całokształtu prac związanych z planami gospodarczymi.

7.Nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości.

8.Nadzór nad Laboratorium Zakładowym.

9.Nadzór nad działaniami z zakresu BHP i PPoż, OC oraz sprawami administracyjno-socjalnymi.

10.Utrzymanie terenów zielonych.

11.Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje z Funduszy Unii Europejskiej.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum siedmioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Doświadczenie w realizacji inwestycji.
 4. Znajomość organizowania i realizacji procesów inwestycyjnych.
 5. Umiejętność w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu.
 6. Znajomość prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego
 7. Doświadczenie w pozyskiwaniu lub obsłudze funduszy zewnętrznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziana znajomość funkcjonowania pracy Laboratorium.
 2. Komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 3. CV i list motywacyjny.

Oferty należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „Nabór na stanowisko Dyrektora ds.Inwestycji i Usług” na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta pokój nr 7, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia do godziny 10.


Pomocnik operatora urządzeń oczyszczania ścieków

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności manualne,
 • rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość

Mile widziane:

 • uprawnienia elektryczne do 1kv z zakresu dozoru i eksploatacji – Grupa 1
 • prawo jazdy kat. T,
 • badania wysokościowe, badania psychotechniczne dla kierowców

Opis stanowiska:

Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń na oczyszczalni ścieków:

– pomoc przy kontroli pracy urządzeń na OS: krata, piaskownik, osadniki, dmuchawy, prasy                   i zagęszczarki, reaktora biologicznego,

– pomoc przy sprawdzeniu poprawności pracy układu napowietrzającego ścieki,

– prowadzenie kart pracy prasy i zagęszczarki.

– pomoc przy sprawdzeniu prawidłowej pracy urządzeń na oczyszczalni ścieków,

– prowadzenie książki eksploatacji oczyszczalni,

– pomoc przy sprawdzaniu na bieżąco stanu zamocowań śrub, linek, pomostów,

– pomoc przy przeprowadzaniu oględzin urządzeń pod kątem mechanicznym,

– pomoc przy ustaleniu typu awarii,

– pomoc przy przeprowadzaniu remontów zgodnie z planem rocznym

Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę na pełny etat w systemie 3-zmianowym

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 • Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 28.08.2020r.. do godz.15.00    w siedzibie Spółki ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
 • Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul .Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
 • Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:
 • Dokumenty do aplikacji na stanowisko Pomocnik operatora urządzeń oczyszczania ścieków
 • Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Robotnik gospodarczy

Wymagania:

Wykształcenie zasadnicze

Prawo jazdy kat. B

Obsługa kosiarek: spalinowych, pchanych, samojezdnych

Dyspozycyjność

Umiejętności manualne

Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość

Opis stanowiska:

Koszenie trawników

Cięcie żywopłotów

Podlewanie terenów zielonych

Odchwaszczanie chodników, parkingów, żywopłotów, itp.

Czyszczenie chodników

W okresie zimowym posypywanie chodników, odśnieżanie chodników, parkingów, itp.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na pełny etat.

Praca również w sobotę, w zależności od potrzeb.

Praca w okresie zimowym praca w godzinach nocnych, również w sobotę, niedzielę, święta

w zależności od potrzeb.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 15.06.2020r. do

godz.15.00 w siedzibie Spółki ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

Dokumenty mogą być również przesłane w powyższym terminie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki

Miejskiej Sp. z o.o. ul .Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:

Dokumenty do aplikacji na stanowisko Robotnik gospodarczy

Aplikacje, które wpłyną do Przedsiębiorstwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.