Tu podaj tekst alternatywny

Oczyszczalnie ścieków

Obsługujemy i eksploatujemy pięć oczyszczalni ścieków:

 1. Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach.
  Zbudowana w 1964 roku, gruntowna modernizacja i przebudowa nastąpiła w 2003 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 7200 m3/dobę. Obsługuje obszar miasta Polkowic, miejscowości: Jędrzychów, Sobin, Biedrzychowa oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 2. Oczyszczalnia ścieków w Suchej Górnej.
  Zbudowana w 1996 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 170,7 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Sucha Górna.
 3. Oczyszczalnia ścieków w Pieszkowicach.
  Zbudowana w 2001 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 9 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Pieszkowice.
 4. Oczyszczalnia ścieków w Moskorzynie.
  Zbudowana w 1995 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 47,6 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Moskorzyn.
 5. Oczyszczalnia ścieków w Komornikach.
  Zbudowana w 1996 roku. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 272,7 m3/dobę. Obsługuje obszar miejscowości Komorniki, Żuków, Trzebcz, Tarnówek oraz Dąbrowa.

Osiągamy, znacznie poniżej normy, parametry jakości ścieków odprowadzanych do środowiska z oczyszczalni ścieków, nałożonych na nasze Przedsiębiorstwo przez pozwolenia wodno-prawne wydane na podstawie obowiązujących przepisów. Uzyskane wyniki są możliwe dzięki modernizacjom, zastosowaniu nowoczesnych technologii i urządzeń na obiektach oczyszczalni ścieków.