Tu podaj tekst alternatywny

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji utrzymuje w sprawności technicznej ponad 130 km sieci wodociągowej, 160 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz ponad 50 km sieci kanalizacyjnej deszczowej na terenie miasta i gminy Polkowice. Przedsiębiorstwo realizując plany inwestycyjne, stosuje nowoczesne materiały i urządzenia, które wpływają na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Długie lata doświadczeń w eksploatacji sieci i obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych na tak wielkim obszarze pozwalają nam na podjęcie członkostwa w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Nasze doświadczenia opierają się nie tylko na własnej pracy, ale również na współpracy z liderami krajowymi i światowymi w dziedzinie wodociągów i kanalizacji.