Tu podaj tekst alternatywny

Taryfa

Ogłoszenie dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków okres obowiązuje do 09.06.2020r. do 31.12.2020r

Ogłoszenie dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego dostarczenia  wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków okres obowiązuje  do 01.01.2020r. do 08.06.2020r

Ogłoszenie dotyczące Taryf PGM Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.01 .2016 r. do 31 .12.2016r.

Taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Okres obowiązywania od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia ścieków opadowych i roztopowych Okres obowiązywania od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie dotyczące taryf PGM-Sp.z.o.o dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01-01-2017 r do 31-12-2017r dla grupy 1 gospodarstwa domowe

Ogłoszenie dotyczące taryf PGM-Sp.z.o.o dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01-01-2017r do 31-12-2017r dla grupy 2 pozostali odbiorcy

Decyzja dotycząca zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Polkowice na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, które miało miejsce w dniu 01.06.2018 r.

UCHWAŁA NR IV/52/18 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

Ogłoszenie dotyczące zmiany taryfy dla zbiorowego dostarczenia  wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków okres obowiązuje  do 09.05.2019r. do 31.12.2019r.